Hamburg schorst 27 politiemensen

BONN, 14 SEPT. In de Duitse stad-staat Hamburg zijn gisteren 27 politiemensen op non-actief gezet. Zij worden verdacht van geweld tegen buitenlanders en het dekken van collega's tegen wie door buitenlanders aanklachten waren ingediend.

De Hamburgse SPD-regering besloot tot de maatregel nadat de verantwoordelijke wethouder, Werner Hackmann, eergisteren al was afgetreden omdat hij niet meer verantwoordelijk wilde zijn voor de situatie in het politiekorps.

In de Hanzestad, maar ook in andere Duitse steden, is de politie de afgelopen maanden bekritiseerd omdat agenten leken te sympathiseren met rechtsradicalen en nodeloos hard optreden tegen buitenlanders. Bovendien begon het in Hamburg steeds meer op te vallen dat klachten tegen de politie wegens het mishandelen of gevangen zetten van buitenlanders tot niets leidden doordat agenten elkaar binnen het korps de hand boven het hoofd hielden.

In het gisteren besloten onderzoek zullen 130 van zulke gevallen sinds 1988, nader worden bekeken. Concrete aanleiding tot het aftreden van de in Hamburg populaire wethouder Hackmann was de mishandeling, in januari, van een 44-jarige Senegalees door twee min of meer beschonken agenten in burger. De Senegalees, die al tien jaar in Hamburg woont, had op zijn muts een sticker gedragen met het opschrift: “Geef nazi's geen kans”. Na een klacht van de man tegen de agenten kregen zij na intern onderzoek slechts een geldboete en werden overigens in hun dienst gehandhaafd.

Heel anders ging het met de Senegalees, die niet alleen in elkaar geslagen was maar na zijn klacht bovendien op het politiebureau moest verschijnen, waar hem zijn pas werd afgenomen en zijn verblijfsvergunning ongedaan werd gemaakt. In april ontving hij van de dienst vreemdelingenzaken een uitwijzingsbevel. Pas in mei kwam wethouder Hackmann er achter wat de Senegalees was overkomen. Hij maakte het uitwijzingsbevel ongedaan en liet de agenten in afwachting van een onderzoek overplaatsen.

In dezelfde maand mei vielen politiemannen een journalist aan tijdens een spreekbeurt in Hamburg van de rechtsradicale Oostenrijkse politicus Jörg Haider. Hackmann hoopte toen nog de wantoestanden in het politie-apparaat met disciplinaire straffen te kunnen verbeteren, eergisteren maakte hij met zijn aftreden kenbaar daarin niet meer te geloven.