Greenpeace pleit voor scherpere dioxinenorm

ROTTERDAM, 14 SEPT. De milieuorganisatie Greenpeace vindt dat de norm voor de maximale dagelijkse inname van dioxines in Nederland een factor honderd moet worden verlaagd. Zij baseert zich op een rapport van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), een overheidsbureau dat uitkomsten van milieu-onderzoek evalueert en adviezen aan de Amerikaanse regering uitbrengt.

De EPA komt in haar vandaag gepubliceerde rapport tot de omstreden conclusie dat dioxines toch kankerverwekkend zijn. EPA schat dat één op de duizend tot tienduizend kankerpatiënten hun ziekte door een teveel aan dioxines hebben opgelopen. Ongeveer één op de drie Nederlanders krijgt kanker. De Nederlandse overheid hanteert als norm dat een milieuverontreiniging maximaal een dode per miljoen inwoners mag veroorzaken. Greenpeace trekt daaruit de conclusie dat de norm voor de maximale dagelijkse dioxine-inname zeker honderd maal lager moet worden.

De Nederlandse norm voor dioxine is momenteel tien picogram (picogram is een miljoenste van een miljoenste gram). De dagelijkse inname met het voedsel is in de praktijk ongeveer een tot twee picogram en ligt daarmee tien- tot twintigmaal boven de door Greenpeace gewenste norm.

EPA neemt aan dat dioxines kankerverwekkend zijn omdat dit zou zijn aangetoond uit onderzoek onder arbeiders die zijn blootgesteld aan TCDD (een zeer giftig lid van de grote dioxinefamilie). Uit proefdieronderzoek is al lang bekend dat dioxines kankerverwekkend zijn, maar het was altijd de vraag in hoeverre die resultaten naar mensen mochten worden geëxtrapoleerd.