De Boer wil studeren op alternatieven voor gasopslag in Langelo

DEN HAAG, 14 SEPT. Minister De Boer (VROM) wil het plan voor ondergrondse gasopslag bij het Drentse Langelo niet zonder meer van het vorige kabinet overnemen. Zij gaat zich “verdiepen in enkele oplossingen die recent als alternatief genoemd zijn”, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Oorspronkelijk zou de Tweede Kamer morgen met De Boer over ondergrondse gasopslag bij Langelo debatteren. Het kabinet-Lubbers III besloot op 18 augustus, tijdens zijn laatste zitting, de dwarsliggende provincie Drenthe via een aanwijzing tot de gasopslag te dwingen. Vrijwel gelijktijdig ontving formateur Kok als kandidaat-minister de commissaris van de koningin in Drenthe, De Boer. Als minister van VROM zal zij de aanwijzing moeten geven.

De gasopslag bij Langelo is omstreden, omdat die komt in een kwetsbaar beekdallandschap. Het gaat om een bedrijfsterrein van 25 hectare, zo'n vijftig voetbalvelden. Behalve installaties komen er ook drie pijpen van 35 meter hoogte en een fakkelpijp van zo'n 80 meter op te staan. Vanuit haar huis in het dorpje Zeijen, een kwartiertje fietsen van Langelo, zal De Boer de fakkelpijp kunnen zien.

De minister schrijft de Tweede Kamer nu dat “de afgelopen weken velen zich hebben ingespannen om alternatieven aan te geven voor de geplande gasopslag bij Langelo”. Uiterlijk half oktober zal zij de Tweede Kamer haar conclusie meedelen, waarna er vóór 1 november over kan worden gedebatteerd.

Volgens de NAM en de Gasunie is bij de ondergrondse gasopslag haast geboden. In de komende winter zouden bij een temperatuur van -17 graden problemen ontstaan, in de volgende winter al bij -12. Ondergrondse gasopslag moet voorkomen dat in strenge winters de capaciteit om heel Nederland van gas te voorzien tekortschiet. Dit kan gebeuren doordat de druk in de gasbel bij Slochteren terugloopt.

De milieubeweging reageerde vanmorgen terughoudend op het besluit van De Boer. Een woordvoerder van de stichting Natuur en Milieu zei verheugd te zijn “dat morgen het doek niet valt”, maar wees erop dat de minister snel te werk wil gaan. De milieubeweging pleit al enige tijd voor onafhankelijk onderzoek. Ook schrijft de minister dat de extra studie niet per definitie betekent dat nu is afgezien van een aanwijzing aan de provincie Drenthe.