Consumentenbond wijst Omo Power af

ROTTERDAM, 14 SEPT. Vernieuwde Omo Power is een matig tot slecht wasmiddel dat vooral aan gekleurd wasgoed teveel slijtage kan toebrengen. Ook kan het kleuren onvoorspelbaar sterk aantasten. De door producent Unilever geclaimde milieuvoordelen van Omo Power zijn maar zeer betrekkelijk.

Dat concludeert de Consumentenbond in het oktobernummer van de Consumentengids. De koers van aandelen Unilever daalde vanochtend in een reactie op het onderzoek met 2,20 naar 197,60 gulden.

De Consumentenbond raadt aan een ander goed wasmiddel met bleekmiddel te kopen dat goedkoper is. Uitwijken naar het middel Omo Color, dat geen bleekmiddel bevat, biedt geen soelaas omdat dat middel, zoals alle color-middelen, vuil en vlekken onvoldoende verwijdert.

De bewering van Lever dat Omo Power bij lage temperatuur 'schoner' wast dan andere, goede middelen, en dat het wassen bij hogere temperaturen daarmee overbodig wordt “stemt niet overeen met onze bevindingen”, aldus de Consumentenbond. Het middel blijkt “even schoon” te wassen als een ander goed wasmiddel.

De bond liet het waseffect op natuurlijke bevuiling onderzoeken, tot dusver lag het accent bij andere onderzoeken steeds op verwijdering van kunstmatig aangebrachte vlekken. Daarop zou Omo Power een 'onovertroffen' werking hebben.

In een toelichting zegt de Consumentenbond dat geen aanwijzigen zijn gevonden voor de zogeheten cross-over effecten die concurrent Procter & Gamble vond bij het gebruik van Omo Power. Wasgoed dat 10 maal was gewassen in vernieuwde Omo Power en daarna 30 maal in Ariel Ultra zou meer slijtage vertonen dan goed dat 40 maal in Ariel was gewassen.

In reactie op het nieuwe onderzoek, dat TNO uitvoerde, noteert Lever dat de bond bij de beoordeling van de slijtage voorbij gaat aan 'algemeen gehanteerde normen'. De reststerkte van katoen dat 40 maal gewassen is zou nog ruim voldoende zijn.