Bond betaalt prijzengeld Ruiterspelen

ROTTERDAM, 14 SEPT. Het bestuur van de Nederlandse Hippische Sportbond heeft besloten nog deze week het prijzengeld dat deelnemers aan de Wereldruiterspelen nog te goed hebben, uit te betalen.

De NHS neemt daarmee een deel van de financiële verplichtingen over van de Stichting Wereldruiterspelen, die in surséance van betaling verkeert. De Wereldruiterspelen, die eind juli/begin augustus in Nederland werden gehouden, leverden vooral door tegenvallende bezoekersaantallen een verlies van drie à vier miljoen gulden op.

Tot de ruiters die nog geld te goed hebben van de stichting behoren onder meer de wereldkampioen springruiters, Franke Sloothaak (60.000 gulden), menner IJsbrand Chardon (25.000 gulden) en amazone Anky van Grunsven (rond de 10.000 gulden).

Volgens de bewindvoerder van de Stichting Wereldruiterspelen, mr. J.A.H. Padberg, wordt gewerkt aan een reddingsplan waardoor alle crediteuren betaald kunnen worden. “De stichting is zeker nog lang niet failliet”, aldus Padberg.