belasting (2)

Het artikel 'Belasting betalen' vermeldt de mening van belastingpragmatici, die het onderscheid tussen belastingen en sociale premies kunstmatig vinden. In hun ogen zijn sociale premies een soort belasting waarop alleen een ander etiket is geplakt. Daarbij wordt ook De Kam geciteerd, waar deze zegt, dat het voor de belastingbetaler bitter weinig uitmaakt of hij door de kat van de loonbelasting of door de hond van de sociale premies wordt gebeten.

Om in de animale bedreigingen te blijven: er ligt ook nog een adder onder het gras. Ik doel op de wijze, waarop sommige gemeenten door middel van erfpacht hun grondpolitiek bedrijven. Bij dit stelsel behoudt de gemeente het eigendom van de grond en krijgt de erfpachter het feitelijk genot voor een zeer lange, op de levensduur van een huis afgestemde periode. In plaats van ineens de verkoopwaarde betaalt de erfpachter een jaarlijkse canon aan de gemeente, die in de praktijk doorgaans neerkomt op een veilig vastgestelde rentevergoeding van de verkoopwaarde. Op deze wijze komt de gemeente royaal aan haar vergoeding van de produktiekosten van de bouwkavels.

Helaas blijken er gemeenten te zijn, die trachten tussentijds de vaak grote waardestijgingen die bouwkavels in de loop der decennia hebben ondergaan, door hun zittende erfpachters te laten betalen. Die gemeenten sluiten daarbij de ogen voor het feit, dat zij de produktiekosten van de bouwgrond via de canoninningen al vergoed hebben gekregen. Daar komt nog bij, dat veruit de meeste huidige erfpachters in de aankoopprijs van hun woning de waardestijging van de grond al aan hun rechtsvoorganger hebben betaald. De onroerend-goedmarkt liet hun geen andere keus. De aldus opererende gemeenten hanteren hier het privaatrecht om huizenbezitters soms draconische canonherzieningen op te leggen, vaak tot duizenden guldens per jaar. Op die wijze heeft in feite de in 1970 ten grave gedragen grondbelasting in civielrechtelijke vorm een kolossale reïncarnatie gekregen, zonder de bij fiscale heffingen behorende rechtsbeschermende regels.

    • M. Schox