Amsterdam zal volgend jaar niet bezuinigen

AMSTERDAM, 14 SEPT. Voor het eerst in dertien jaar zal de gemeente Amsterdam het komende jaar niet bezuinigen. De gemeente wil volgend jaar 25 miljoen gulden uittrekken voor de bestrijding van de werkloosheid en 30 miljoen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in de historische binnenstad.

Dit blijkt uit de begroting over 1995 die het college van B en W heeft vastgesteld. De begroting, waarin jaarlijks ongeveer tien miljard gulden omgaat, wordt half oktober aan de gemeenteraad aangeboden. Volgens de wethouder van financiën, F. de Grave, is Amsterdam “eindelijk in financieel stabiel vaarwater” gekomen. Na dertien jaar bezuinigen raakte Amsterdam dit jaar de status van artikel-12 gemeente kwijt. In 1981 werd de hoofdstad onder curatele van het rijk geplaatst, nadat de tekorten in met name de stadsvernieuwing hoog waren opgelopen.

Na de vele bezuinigingen is volgens De Grave “de bodem voorlopig bereikt”. Voor komend jaar heeft het college geen nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Maatregelen voor enkele grote diensten zoals de GG en GD waarover de collegepartijen PvdA, VVD en D66 in het programakkoord afspraken maakten, worden doorgeschoven naar 1996. “Bruin kan het nu even trekken”, aldus De Grave. “We gaan nu niet weer hals over kop bezuinigen, maar juist aanpakken wat in Amsterdam moet gebeuren.”

Een belangrijk ount van aandacht is het wegwerken van “het stuwmeer van aanvragen” met betrekking tot achterstallig onderhoud aan bruggen, walmuren, wegen en fietspaden. “Zodanig dat de bewoners het zeker zullen opmerken”, aldus De Grave.

Voor de komende vier jaar wil de gemeente Amsterdam 100 miljoen gulden extra uittrekken voor het banenplan van de inmiddels overleden sociaal-democraat Jan Schaefer. Volgens De Grave is dat bedrag “gezien de omvang van de problematiek natuurlijk ontoereikend”. Een effectieve aanpak in samenwerking met het rijk is daarom noodzakelijk. Met Rotterdam en het rijk vormt Amsterdam een ambtelijke werkgroep die in 1995 met concrete voorstellen moet komen.

Ook al verwacht de wethouder komend jaar een positieve reserve van 25 miljoen en is in de begroting een bedrag van 54 miljoen gereserveerd voor eventuele tegenvallers, toch noemt De Grave de Amsterdamse financiële situatie “risicovol”. Amsterdam is sterk afhankelijk van inkomsten uit het gemeentefonds. De Grave gaat er van uit dat de hoofdstad ongeveer 9 procent van de aangekondigde bezuiniging van 700 miljoen gulden voor haar rekening moet nemen. Daarmee is in de begroting rekening gehouden.