Alle richtingen boekten wel successen

KAIRO, 14 SEPT. De discussie op de Bevolkingsconferentie in Kairo had voornamelijk betrekking op de passages van de ontwerptekst die nog tussen haakjes stonden. In die discussie is het centrale uitgangspunt van het document (dat de bevolkingsgroei het beste aangepakt kan worden door de gezondheidszorg te verbeteren, de toegang tot anti-conceptiemiddelen te vergemakkelijken en vooral vrouwen de mogelijkheid te geven om zelf hun beslissingen te nemen) overeind gebleven.

Bij de onderhandelingen hebben alle betrokken delegaties een aantal successen geboekt.

Zo wisten het Vaticaan en zijn Latijns-Amerikaanse bondgenoten voor elkaar te krijgen dat:

in paragraaf 8.25 over abortus meer nadruk wordt gelegd op de notie dat abortus nooit een middel tot gezinsplanning mag zijn.

Ook Westerse delegaties boekten een aantal onderhandelingsoverwinningen:

Onveilige abortus wordt in het Kairo-document erkend als een 'bron van grote zorg' voor de gezondheidszorg

Het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen bleef een centrale rol vervullen in het document

De reproduktieve rechten van 'paren en individuen' bleef - ondanks protesten van vooral moslimlanden die de term 'individuen' geschrapt wilden zien - in de tekst gehandhaafd, en

Voorkomen werd dat legale internationale migranten het recht op gezinshereniging werd toegekend.

Enkele kritiekpunten van islamitische delegaties werden ook in het slotdocument verwerkt:

De term 'andere verbanden', die homoseksuele relaties zou goedkeuren, werd uit de tekst verwijderd

De term 'seksuele rechten', die seksuele promiscuïteit zou aanmoedigen, werd geschrapt

De rol van ouders in de paragrafen over seksuele voorlichting aan jongeren werd versterkt, en

Een passage over een 'alternatief voor jonge meisjes voor een huwelijk op jonge leeftijd' werd geschrapt, omdat dit werd gezien als aanmoediging tot prostitutie.