Tv-forum bij Sonja kent AKO-prijs toe

AMSTERDAM, 13 SEPT. Het bestuur van de AKO Literatuur Prijs is een samenwerkingsverband aangegaan met het tv-programma 'Sonja op Zaterdag'. Op 22 oktober zal een forum van dertig 'tot oordelen in staat geachte' lezers in een rechtstreekse Vara-uitzending bepalen welk boek dit jaar in aanmerking komt voor de honderdduizend gulden prijzengeld. De uitzending krijgt volgens bestuurssecretaris Hans Verkruissen een informeel feestelijk karakter. Er wordt niet meer voor het oog van de camera's gegeten en er is geen avondkleding voorgeschreven. De prijs wordt uitgereikt door Marcel Möring, de winnaar van vorig jaar.

Het idee van een forum is nieuw in de Nederlandse literaire prijzencultuur. De AKO wil op deze manier een eind maken aan de ondoorzichtige besluitvorming in jury's. Vijf critici onder voorzitterschap van oud-EG-commissaris Frans Andriessen hebben uit een aanbod van 341 recent verschenen titels zes boeken geselecteerd, die volgens haar 'waardig zijn de prijs te ontvangen'. Over deze zes zal een openbaar debat worden gehouden onder leiding van Sonja Barend, waarna de dertig over de winnaar stemmen.

De AKO Literatuur Prijs, een iniatief van de AKO-boekhandelsketen, is tot de nieuwe opzet gekomen nadat het oude bestuur wegens een conflict was afgetreden. Volgens het huidige bestuur was de oude formule, de 'black box' waaruit plotseling een winnaar tevoorschijn kwam, dringend aan vernieuwing toe.

De namen van de dertig forum-leden worden nog geheim gehouden om beïnvloeding te voorkomen. Ze zijn door het bestuur en de jury geselecteerd uit Nederlanders en Vlamingen met belangstelling voor literatuur die in staat zijn op televisie hun mening te verwoorden. Er is niet gestreefd naar representativiteit, wel is er gelet op spreiding naar woonplaats, geslacht en vooropleiding.

De geselecteerde boeken zijn: de romans Bandoeng-Bandung van F.Springer, De Harde kern II van Frida Vogels, Gesloten huis van Nicolaas Matsier en Rico's vleugels van Rascha Peper, en verder de essays Quarantaine van G.L.Durlacher en Een verlangen naar ontroostbaarheid van Patricia de Martelaere. Anders dan bij de Libris-prijs, die in het voorjaar wordt uitgereikt, mocht ook literaire non-fictie worden ingezonden. Opvallend is dat veel gevestigde namen zijn afgevallen. Zo ontbreken de veel geprezen boeken van Margriet de Moor, Thomas Roosenboom, Charlotte Mutsaers, Nelleke Noordervliet en Gerrit Krol.

    • Reinjan Mulder