Tuinders moeten meer samenwerken

ROTTERDAM, 13 SEPT. Om de positie van de Nederlandse glastuinbouw veilig te stellen, zal de sector veel nauwer moeten gaan samenwerken. Daarnaast moet de overheid in haar beleid voorwaarden scheppen die een verdere versterking van deze branche mogelijk maken. Dat staat in het gisteren aan Rabo-topman H.H.F. Wijffels aangeboden rapport 'Op weg naar een gezamenlijke toekomstvisie glastuinbouwcomplex'.

Het rapport is gebaseerd op een deze zomer door de Stichting Masterplan Tuinbouwcomplex (MTC) uitgevoerd onderzoek. Initiatiefnemers van deze stichting zijn NCW West en de gezamenlijke Westlandse Rabobanken. Aanleiding voor het onderzoek is volgens de stichting “de zorgelijke situatie waarin de tuinbouwsector zich bevindt”. Terwijl de concurrentie uit Zuid-Europa en Noord-Afrika de afgelopen jaren steeds verder is toegenomen, zijn de randvoorwaarden waaronder veel bedrijven in de tuinbouw moeten functioneren verslechterd, zo schrijft het rapport.

Hield de Nederlandse tuinbouw zich in het verleden vooral bezig met de vraag hoe de produktie zo groot mogelijk kon worden gemaakt, tegenwoordig moet de sector het aanbod leren af te stemmen op de wensen en eisen van binnen- en buitenlandse consumenten. Marketing van produkten wordt daardoor steeds belangrijker. Omdat Nederlandse produkten zich veel sterker moeten gaan onderscheiden van die van concurrerende landen, is volgens het rapport “verdergaande beheersing van de keten van producenten en afzetkanalen noodzakelijk”. Die ketenbeheersing, waarin de veilingen een belangrijke rol moeten geen spelen, zal volgens de onderzoekers alleen kans van slagen hebben als het gehele tuinbouwcomplex tot een eensgezinde visie op de toekomst komt.

Tegeijkertijd moet ook de overheid meer oog krijgen voor het grote belang dat de tuinbouwsector voor de Nederlandse economie vertegenwoordigt. Het totale tuinbouwcomplex (kwekers, veilingen, exporteurs, toeleveringsindustrie en dienstverlenende bedrijven) zet jaarlijks meer dan 20 miljoen gulden om en omvat circa 150.000 voltijdsbanen.

Erkenning alleen is niet voldoende, de overheid moet ook een beleid voeren om het ondernemersklimaat in de tuinbouw te verbeteren. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn volgens de Stichting Masterplan Tuinbouwcomplex voldoende ruimte voor (grootschalige) bedrijven en een goede infrastructuur. Verder wil de stichting dat maatregelen op het gebied van milieuzorg en arbeidsmarkt worden afgestemd op de specifieke situatie in de tuinbouwsector.