Teveel VWO'ers

De grafiek 'Verdeling van leerlingen over avo en vbo' (NRC Handelsblad, 6 september) riep bij mij grote verbazing op: een kwart van onze jeugd zou het VWO volgen! Je voelt op je klompen aan dat dat niet kan kloppen. Misschien hebben de makers van de grafiek de wel beschikbare CBS-data niet gecorrigeerd voor het feit dat VWO zes jaar duurt en mavo en VBO vier jaar, waardoor je allicht meer VWO'ers telt. Ook vinden in de eerste leerjaren nogal wat doorstromingen plaats, meestal naar 'beneden'. Een redelijke aanwijzing voor de verdeling van onze jeugd over de vier niveaus in het voortgezet onderwijs is te vinden door te kijken naar de aantallen vierdeklassers VWO, HAVO, MAVO en VBO (Verslag Onderwijsinspectie). Het grote sorteren is dan afgelopen; alleen mis je de vroegtijdige schoolverlaters, grotendeels van VBO (=LBO)-niveau. Op deze manier vinden we de volgende (afgeronde) deelname-percentages voor de jaren 1977, 1987 en 1993:

'77 '87 '93

VWO 11 13 16

HAVO22 22 25

MAVO29 28 29

VBO 38 37 31

De door het SCP genoemde opschuiving naar 'boven' bestaat wel, maar toch onderwijst het vbo altijd nog eenderde van onze jeugd, twee maal zo veel als het vwo.

    • Jan Hondebrink