Telewerk neemt toe met twintig procent

ROTTERDAM, 13 SEPT. Het aantal telewerkers in Nederland is het afgelopen jaar met ongeveer 20 procent toegenomen. In totaal verrichten nu ruim 80.000 mensen in Nederland een deel van hun werkzaamheden op afstand van hun reguliere werkplek, waarmee ze contact onderhouden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals telefoon, fax en modem.

Dit blijkt uit gisteren bekendgemaakte gegevens van 'telewerk-barometer-onderzoek' dat in opdracht van het Platform Telewerken Nederland periodiek nagaat hoeveel telewerkers er zijn. De meeste telewerkers voeren thuis werkzaamheden uit die zij eerder op kantoor deden.

In het onderzoek worden representatieve steekproeven genomen in uiteenlopende branches met uitzondering van braches als de bouw en de visserij waarin telewerken nauwelijks tot de mogelijkheden behoort. Vooral in het bank- en verzekeringswezen en in andere sectoren van zakelijke dienstverlening is blijkens het onderzoek sprake van een gestage groei van het aantal telewerkers. Verder gaat het bij telewerken veelal om administratief werk en het thuis uitwerken van verslagen, rapporten en vertalingen.

Volgens PTT Telecom is de verkoop van modems het afgelopen jaar met 40 procent gestegen. Ook dat cijfer duidt er op dat vaker gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid gegevens elektronisch te verzenden en dat nieuwe activiteiten en diensten zoals telewerken, telebankieren, telewinkelen en teleleren meer en meer plaatshebben. Overigens maken niet alle telewerkers gebruik van het PTT-telefoonnet. Sommige bedrijven benutten hun eigen netwerk.

In een toenemend aantal bedrijven en instellingen is telewerken inmiddels ingeburgerd. Zoals bij automatiseringsbedrijf Vertis, onderdeel van de aardappelcoöperatie Avebe, in Veendam, waar 15 van de 80 werknemers regelmatig een dag thuis telewerkt. Als voordeel van telewerken noemt Vertis onder meer het aantrekken en behouden van personeel dat buiten Oost-Groningen woont.

In eerder onderzoek noemden telewerkers als voordelen geringere reistijd, grotere concentratie en daardoor hogere produktiviteit en kwaliteit, flexibele werktijden en betere afstemming met gezinstaken. Voordelen voor de werkgever bleken gemotiveerder personeel, betere dienstverlening, hogere produktiviteit en besparingen op kantoorruimte. Als nadelen staan daar tegenover dat het door veel werknemers verlangde onderscheid tussen werk en vrije tijd vervaagt, de contacten formeler worden, de coördinatie toeneemt en thuis een werkplek moet worden ingericht. Gemiddeld trekken bedrijven tussen 5.000 en 10.000 gulden uit voor het inrichten van zo'n werkplek.