Stripboek van politie helpt jonge arrestanten

ROTTERDAM, 13 SEPT. Jonge, allochtone delinquenten die voor het eerst in aanraking komen met de Haagse politie, krijgen met ingang van deze week een stripboek, het “Waute boekie”. Het stripverhaal moet jongeren (van twaalf tot vijftien jaar) duidelijk maken wat er gebeurt wanneer ze een telefooncel hebben gekraakt of met een buks op voorbijgangers hebben geschoten, en daarna door een 'wout' - bargoens voor politieagent - worden aangehouden. Voor ouders van de arrestanten is een videofilm gemaakt waarin een en ander wordt uitgelegd in het Arabisch, Turks, en binnenkort ook in het Berbers en Papiamento. Vanmiddag heeft de Haagse wethouder van welzijn, J. Luijten, het boekje en de film aangeboden aan hoofdcommissaris J. Brand, korpschef van de politie Haaglanden.

“Ouders denken vaak dat ze hun kind nooit meer terugzien als ze horen van de arrestatie”, zegt R. Kouwenhoven, voorlichter van de Haagse politie. Op het bureau heeft hij “emotionele toestanden” meegemaakt met ouders die volledig in paniek de politie ervan probeerden te overtuigen dat het toch niet zo erg was wat hun kind had gedaan. De film moet aan die onwetendheid een eind maken. Bovendien moeten allochtone ouders door de video worden gewezen op hun verantwoordelijkheid, zegt Kouwenhoven: “In huis zijn ze vaak streng, maar daarbuiten laten ze opvoeden te gemakkelijk over aan school en de politie.” Thuis weten de kinderen wat ze wel en niet mogen, buiten de deur reageren ze vaak panisch op onduidelijkheid, aldus de voorlichter: “De ene keer staan ze een uur na hun aanhouding weer op straat, de volgende keer zitten ze misschien drie dagen vast.”

Jonge delinquenten vinden dat ze er mooi van afkomen wanneer ze kort na hun arrestatie weer vrij zijn, zegt B. Balk van bureau Prejop (Preventiebureau voor Jongeren met Politiecontacten). “De politie vond het dus niet zo erg, denken ze dan. Als ze na een paar maanden ineens voor de rechter moeten verschijnen, zijn ze stomverbaasd en kwaad.”

Uit onderzoek van twee jaar geleden bleek dat de voorlichting aan allochtone jongeren op het politiebureau onvoldoende was, aldus Kouwenhoven: “Zeker ook omdat de criminaliteit onder jongeren de afgelopen jaren enorm is gestegen, vonden we dat die voorlichting als preventiemaatregel moest worden verbeterd”.

De bedenkers van het 'Waute boekie' hebben nog niet kunnen vaststellen of het stripverhaal echt werkt, door een gebrek aan 'proefpersonen' deze zomer, zegt Balk van Prejop: “In de vakantie zijn ze vaak met hun ouders naar Marokko of Turkije, dan is het erg rustig hier.” Een medewerker van de Leidse Universiteit gaat de komende maanden een onderzoek doen naar de effecten van het materiaal.