STELLINGEN

Westerse bezorgdheid over de bevolkingsdemografie in Derde Wereldlanden wordt in hoofdzaak gevoed door eigenbelang.

Carina A. Furnée, LU Wageningen

De conclusie van sommige milieu- en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties om een eenmalige bijdrage te beschouwen als de eerste van een nieuwe donateur werkt averechts.

Anja Kuipers, LU Wageningen

De Engelse term 'brinkmanship' kan nu worden opgenomen in de Nederlandse taal.

H.W. van Veen, LU Wageningen

Zolang de beste stuurlui aan wal staan dienen vuurtorens bemand te blijven.

J. Brügemann, Rijksuniversiteit Groningen

Vrouwen zijn goed in staat om de mate van vitale uitputting bij hun partner in te schatten. De vraag is of het omgekeerde ook geldt.

Y. Nelissen-de Vos, Rijksuniversiteit Limburg

Medisch ethische commissies ontnemen onderzoek haar creativiteit.

J. van Lith, Rijksuniversiteit Groningen

Van volkskapitalisme is pas werkelijk sprake als de potten vol Douwe-Egbertspunten kunnen worden ingewisseld voor aandelen Sarah Lee.

Y.E.M. Beukers, Erasmus Universiteit Rotterdam