Reorganisatie kost politiebond leden

AMSTERDAM, 13 SEPT. De reorganisatie bij de politie heeft de politiebonden ruim duizend leden gekost. De twee grootste bonden, de Nederlandse Politiebond (NPB) en de Algemeen Christelijke Politiebond (ACP), kregen in de afgelopen maanden elk dik vijfhonderd opzeggingen van politiemensen die ontevreden zijn over het verloop van de reorganisatie. De NPB en de ACP zijn met circa negentienduizend leden ongeveer even groot. De NPB is niet alleen leden kwijt geraakt als gevolg van de reorganisatie bij de politie, maar ook door de harde opstelling van voorzitter Van Duijn in de IRT-affaire. Toen zegden een kleine honderd politiemensen hun lidmaatschap op. Daar staan echter ongeveer twintig politiemensen tegenover die juist lid zijn geworden uit waardering voor Van Duijn.