President Krim staat ontbonden parlement toe bijeen te komen

SIMFEROPOL, 13 SEPT. President Joeri Mesjkov van de Krim heeft het parlement dat hij zondag ontbond toestemming gegeven in het parlementsgebouw van Simferopol bijeen te komen. Mesjkov gaf de presidentiële garde, die het gebouw bewaakte, opdracht zich terug te trekken.

Het lijkt de eerste stap naar het bezweren van de crisis tussen Mesjkov en het parlement, die midden vorige week uitbrak toen het parlement de president vrijwel al zijn macht ontnam. Daarop trok zondag president Mesjkov alle macht naar zich toe door de noodtoestand uit te roepen en het parlement naar huis te sturen. Mesjkov zelf bood gisteren onderhandelingen aan met het parlement. Hij stelde wel de voorwaarde dat het parlement eerst de wet die hem van alle macht heeft beroofd, moet intrekken. Of hij zelf bereid zou zijn de ontbinding van het parlement ongedaan te maken, liet Mesjkov in het midden. Vertegenwoordigers van het parlement wezen zijn aanbod direct van de hand.

Eerder gisteren bezetten parlementariërs het radio- en televisiestation in Simferopol. De parlementariërs waren in het gezelschap van dertig met zwepen bewapende kozakken. De overname verliep zonder geweld: Mesjkovs presidentiële garde, die het radio- en televisiestation bewaakte, liep bij het naderen van de groep eenvoudig weg. De televisie, die sinds zondag voortdurend Mesjkovs toespraak van die dag heeft herhaald, zond na de overname discussieprogramma's met parlementariërs uit. Zij kondigden aan “vandaag of morgen” naar het parlement te zullen terugkeren. Een aantal parlementariërs stelde voor, een afzettingsprocedure tegen Mesjkov te beginnen, maar dat initiatief werd door voorzitter Tsekov tegengehouden. Andere leden van het parlement pleitten voor een 'nuloptie': het parlement zou de wet waarin Mesjkov zijn macht kwijtraakte moeten intrekken en de president zou de ontbinding van het parlement ongedaan moeten maken.

De Oekraïense president, Leonid Koetsjma, bood gisteren aan te bemiddelen in het conflict tussen Mesjkov en het parlement van de Krim. Koetsjma, die op het ogenblik vakantie houdt op de Krim, stelde wel de voorwaarde dat beide partijen in het conflict moeten ophouden decreten en resoluties uit te vaardigen.

Mesjkov werd in januari tot president van de Krim gekozen op een programma van geleidelijke reïntegratie van de Krim met Rusland. Een grote meerderheid van de inwoners van de Krim wenst de losmaking van het schiereiland van de Oekraïne en aansluiting bij Rusland. Na de verkiezing van Leonid Koetsjma - zelf een voorstander van nauwere samenwerking tussen de Oekraïne en Rusland - heeft Mesjkov zijn separatisme aanzienlijk gematigd. Die matiging leidde tot het conflict met het parlement in Simferopol, waarin de voorstanders van aansluiting bij Rusland in de meerderheid zijn. (Reuter, AFP, AP)