Omzet geluidsdragers daalt ondanks stijgende aantallen

HILVERSUM, 13 SEPT. De omzet in geluidsdragers (cd's, musicassettes, lp's en dergelijke) op de Nederlandse markt blijft dalen. In de eerste helft van dit jaar werd voor 492 miljoen gulden verkocht, drie procent minder dan in de eerste helft van 1993, toen de daling 4,5 procent bedroeg.

In aantallen nam de verkoop overigens toe. In totaal werden de eerste zes maanden 18,7 miljoen singles, lp's, mc's en cd's verkocht. Die groei kwam vooral voor rekening van de singles (24 procent groei tot 2,8 miljoen stuks). De verkoop van albums nam slechts met een procent toe tot 15,9 miljoen stuks.

Dat blijkt uit vanmorgen bekend gemaakte cijfers van de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI). De Vereniging, die het grootste deel van de platenbranche overkoepelt, stelt dat de markt zich minder slecht ontwikkelt dan werd verwacht. Die verwachting was gebaseerd op de stagnerende penetratie van cd-spelers in Nederlandse huishoudens en het feit dat de vervanging van de oude vinylplaten door cd op haar einde liep.

De toegenomen afzet in aantallen en de lagere omzet markeren de opkomst van goedkopere cd's en cd-singles. De cd, veruit de belangrijkste geluidsdrager op de Nederlandse markt met een stuksaandeel van 81 procent, liet qua eenheden een stijging zien van twee procent, maar een omzetdaling van twee procent. De groei in eenheden moet met name worden gezocht in het 'budgetsegment' onder de 10 gulden, waar de toename twee procent bedroeg tegenover het eerste halfjaar 1993. In de eerste helft van het vorige jaar werd 16,4 procent van alle cd's aangeschaft voor een prijs onder 10 gulden tegenover 18,5 procent in het afgelopen half jaar. CD's in de hoogste prijsklasse (boven veertig gulden) waren goed voor een aandeel van 23 procent van alle aankopen. De gemiddelde prijs bedroeg in deze periode 29,50 gulden tegen 30,75 gulden in de eerste helft van 1993. In totaal werden vorig jaar overigens 34,6 miljoen cd's verkocht.

Een kleine schare lp-kopers heeft ervoor gezorgd dat er vier procent meer lp's zijn verkocht in de eerste helft van 1994 tegenover de eerste helft vorig jaar. Het ging hier overigens om slechts 187.000 stuks met een gezamenlijke waarde van 2 miljoen gulden. Het stuksaandeel van de lp bedraagt dan ook slechts een procent van alle aankopen.

De musicassette liet zowel in stuks als in geld een forse daling zien en volgt daarmee de trend die al enige jaren geleden is ingezet. Binnen de aankopen van musicassettes blijkt met name het populair-nationaal genre nog goed aan te slaan. Van alle verkochte musicassettes behoorde zo'n 44 procent tot dit genre, terwijl dit aandeel gemiddeld 17 procent is voor de totale markt.

Binnen de diverse genres blijkt het populair-nationaal produkt goed stand te houden. De 17 procent van de omzet is gelijk aan die in de eerste helft van 1993. Klassiek liet een stijging van twee procent zien en was goed voor 13 procent van de omzet. Populair internationaal moest een procent inleveren en nam 67 procent van de omzet voor haar rekening.

Verschuivingen binnen de afzetkanalen voor geluidsdragers zijn niet opzienbarend: de speciaalzaak was goed voor 55 procent van de omzet tegenover 56 procent in de eerste helft 1993. Het warenhuis won een procent en nam 12 procent voor zijn rekening. Postorderbedrijven leverden een procent in en namen 20 procent voor hun rekening.