MKB wil lagere lasten door hogere investeringsaftrek

DEN HAAG, 13 SEPT. Het midden- en kleinbedrijf wil dat de lastenverlichting die het kabinet deze sector in het vooruitzicht heeft gesteld, wordt besteed aan een verhoging van de investeringsaftrek.

Dat hebben het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond en het Nederlands Christelijk Ondernemersverbond gisteren bekendgemaakt. KNOV en NCOV werken met ingang van de volgende maand samen in de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. KNOV-voorzitter J. Kamminga en NCOV-voorzitter J. ten Hoopen willen dat de lastenverlichting vooral wordt besteed aan een “duurzame” verlaging van belasting. Voor investeringen tot 56.000 gulden geldt bijvoorbeeld een investeringsaftrek van 18 procent. Hoe hoger het bedrag, hoe lager het percentage. Voor investeringen tussen 447.000 tot 502.000 gulden geldt een percentage van 2. In het regeerakkoord hebben PvdA, VVD en D66 besloten om de lasten in totaal met negen miljard gulden te verlagen.

In een gesprek met de vaste Kamercommissie voor economische zaken presenteerden Kamminga en Ten Hoopen de resultaten van een Nipo-enquête onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Daaruit komt naar voren dat vooral bedrijven met vijftig tot negentig werknemers de loonkosten voor de jongeren (48 procent van de ondervraagden) en de ouderen (36 procent) te hoog vinden. Een verlaging van de loonkosten met 20 procent zou 380.000 banen opleveren. Met name bij de kleinste bedrijven zou de werkgelegenheid stijgen.

Vanmorgen presenteerde ook het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) de resultaten van een onderzoek waarin de ontwikkeling van de arbeidsdmarkt tussen 1979 en 1989 in kaart is gebracht. Daaruit komt naar voren dat het EIM weinig heil verwacht van het vergroten van de afstand tussen loon en uitkering. Een dergelijk beleid is gericht op voltijdbanen en die zijn nu juist voor een groot deel verdwenen.

Matiging van de loonkosten zal laag opgeleiden ook weinig helpen, aldus het EIM. Door de beperkte loonverschillen tussen lager en middelbaar opgeleide werknemers zullen beter opgeleiden vaak hun collega's met minder scholing uit hun banen verdringen. In 1993 namen werkgevers voor banen waarvoor uitsluitend basisonderwijs was vereist in 78 procent van de gevallen toch iemand met een hogere opleiding aan.

Het enige dat echt soelaas biedt aan lager opgeleiden is het ontstaan van meer banen aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, zo stellen de onderzoekers van het EIM. Alleen daardoor zal aan de verdringing uit de arbeidsmarkt van mensen die maar weinig onderwijs hebben gehad een einde kunnen komen.

De kosten voor ondernemers die gebruik maken van het leerlingwezen moeten volgens de belangenorganisaties omlaag. “Alle betrokkenen onderstrepen het grote nut van het leerlingwezen”, constateert Kamminga, “maar de kosten zijn voor de ondernemer te hoog”.