Mitterrand wil 'meer Europa, niet minder'

PARIJS/BONN, 13 SEPT. De Franse president Miterrand heeft zich opnieuw verzet tegen het Duitse idee van een Europa van twee of meer snelheden, waarin een kern van Frankrijk en Duitsland plus de Beneluxlanden sneller integreert dan de andere EU-landen. “Meer Europa, niet minder”, zei hij gisteravond tijdens een vraaggesprek op de Franse televisie.

De fractievoorzitter van de Duitse CDU/CSU, Wolfgang Schaüble, heeft in een vraaggesprek met de Süddeutsche Zeitung getracht de kritiek op zijn vorige week naar buiten gekomen voorstel voor een 'harde kern' in Europa te weerleggen. De reactie van de coalitiepartner van de Italiaanse premier Silvio Berlusconi, Umberto Bossi, op het voorstel was dat “Europa weer onder de laars van het Pruisische jonkerdom en onder de arrogante politieke klasse in Frankrijk” geraakt was. Schaüble zegt in het vraaggesprek dat het voorstel juist beoogt Duitsland aan Europa te binden en dat het document vooral aan Frankrijk was gericht. Frankrijk, zegt Schaüble moet worden gewezen op haar “verantwoordelijkheid in Europa”.

Mitterrand zei gisteravond dat de huidige twaalf lidstaten niet teruggebracht moeten worden tot een harde kern. Mitterrand zei dat landen als Portugal en Ierland even veel recht hebben om deel te worden van dat Europa als Frankrijk en Duitsland. Hij gaf toe dat Groot-Brittannië er alles aan heeft gedaan de ontwikkeling van Europa af te remmen, “maar de prijs die we ervoor moeten betalen om die weerstand het hoofd te bieden moet niet zijn dat wij de Twaalf terugbrengen tot vijf of zes”, aldus de president. Mitterrand zei dat uitbreiding van de EU wel gepaard moest gaan met verdieping van de samenwerking. “Als men uitbreidt zonder te versterken dan lopen we het risico dat het een enorme vrijhandelszône” wordt, aldus de president.

Fractievoorzitter Schaüble ontkent in het vraaggesprek met de Süddeutsche Zeitung dat zijn voorstel landen buiten de kerngroep uitsluit. De kerngroep, vond Schaüble moet een “magneet” zijn. “Wij zeggen: degenen die in staat zijn tot integratie en het willen, moeten de motor zijn voor de wagen. Daarbij hoort het realistische inzicht dat niet iedereen bij de kern kan horen. Maar dat mag er niet toe leiden dat zij die een stap verder willen met de integratie, dat niet mogen.”

Duitsland wil de “noodzaak van Atlantische betrekkingen overbrengen op Frankrijk”, aldus Schaüble. “Wij willen Frankrijk ervoor winnen de Europese eenwording niet als alternatief, maar als deel van de Atlantische betrekkingen te zien.” De Franse president Mitterrand heeft enkele dagen geleden in een vraaggesprek met het Franse dagblad Le Figaro onderstreept dat Frankrijk geen lid zal worden van de NAVO.

Frankrijk zal tijdens zijn voorzitterschap van de Europese Unie, vanaf januari '95, proberen meer kracht aan Europa te geven, aldus Mitterrand. Hij waarschuwde dat de door Duitsland nagestreefde uitbreiding van de EU voorzichtig moet gebeuren. Vooral kleine, nieuwe toetreders lopen anders het risico verpletterd te worden.