Mens en bedrijf

Mr.drs. L. Jongsma wordt per 1 januari voorzitter van de raad van bestuur van SDU, het voormalige staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf. Jongsma volgt drs. C.H.J. Peters op, die met Vut gaat. Jongsma zit sinds 1990 in de leiding van SDU en was voordien directeur van het courantenbedrijf van Kluwers uitgeverijen. Tegelijk met de functiewisseling wordt het aantal bestuurders van SDU teruggebracht van twee naar één.