Mens en bedrijf

Dr. J.E. Andriessen, ex-minister van economische zaken, is door de directie van Hunter Douglas, de in Nederland gevestigde internationale raambekledings- en bouwproduktengroep, voorgedragen voor benoeming tot lid van de board of directors, ofwel raad van bestuur. De aandeelhouders zullen op 29 september in een buitengewone vergadering over de benoeming beslissen. Hunter Douglas is een vennootschap naar Antilliaans recht met een board of directors die volgens het bedrijf een functie vervult vergelijkbaar met die van een raad van bestuur in de Verenigde Staten: het beheer van de onderneming en haar bezittingen. Daarnaast voert de directie het dagelijkse beleid. Andriessen heeft ook al functies aanvaard als adviseur van de raden van bestuur van Moret Ernst & Young en de ING-bank en als commissaris bij de advies- en beheersmaatschappij Fincon van Halder Holdings.