Kosten criminaliteit

Grafiek: In de regio's rond de drie grootste steden kost het oplossen van een misdrijf aanzienlijk meer dan in rustiger plattelandsgebieden. Het ophelderen van een misdaad kost in Amsterdam zelfs gemiddeld evenveel als de aanschaf van een nieuwe auto, namelijk ruim 23.000 gulden. Het politiekorps in Flevoland lijkt aanzienlijk efficiënter: voor 8.700 gulden vindt het de dader.

Amsterdamse politieagenten hoeven niet slechter te zijn in hun werk dan hun collega's uit Lelystad, vindt een woordvoerder van de politie. Statistieken wijzen namelijk uit dat de criminaliteit in de grote steden verhoudingsgewijs 'harder' is. Vermogensdelicten vinden er gemiddeld drie keer vaker plaats en meer mensen worden er slachtoffer van geweld dan in dorpen. Het ophelderen van deze overtredingen kan veel mankracht en financiële middelen vergen. Daarnaast wegen de overige politietaken naar verhouding zwaarder. Misdaadpreventie bijvoorbeeld, kost in Amsterdam meer inspanning dan in kleinere plaatsen. Er blijft dus minder tijd over voor het inrekenen van criminelen in de hoofdstad. In tegenstelling tot Friesland, waar naar verhouding veel agenten op de been zijn in vergelijking tot het aantal misdrijven.

    • Kim Wannet