Keus tussen behandelen of cel; Experiment met verplicht afkicken junks

DEN HAAG, 13 SEPT. In het Amsterdamse huis van bewaring 'Demersluis' is een experiment begonnen dat straatjunks verplicht af te kicken. Het gaat om een groep extreem problematische druggebruikers met een strafblad.

Een gearresteerde verslaafde wordt de keuze gesteld: een behandeling of de cel in. Junks die niet kiezen voor behandeling worden door het openbaar ministerie in het speciaal daarvoor ingerichte paviljoen in Demersluis, dat onderdeel is van de Bijlmerbajes, geplaatst. Het paviljoen bevat 24 plaatsen. Het experiment gaat twee jaar duren. Onderzocht wordt of het mogelijk is een zwaardere categorie druggebruikers in het gevangeniswezen te bereiken met hulpverlening.

Het experiment komt tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Vorig jaar lanceerde de toenmalige minister van justitie Hirsch Ballin het plan om criminele druggebruikers uit vrije wil bij de rechter een machtiging te laten tekenen om af te kicken. Wie tekent, verplicht zich tot het volgen van een afkicktherapie, zo luidde het plan van Hirsch Ballin. In het nu begonnen experiment heeft de verslaafde niets te tekenen.

De maximale verblijfsduur bedraagt zes maanden. De gedetineerden kunnen worden verplicht systematische urinecontroles te ondergaan. Wie niet wil meewerken gaat de cel in en moet halve dagen werken. Daarnaast is er één uur per dag uitgetrokken voor luchten, zeven uur per week voor recreatie, één uur per week sport.

Gedetineerden die wel willen meewerken krijgen meer faciliteiten. De tijd voor recreatie wordt uitgebreid met drie uur. Bovendien krijgt de betrokkene meer bezoekuren en meer mogelijkheden om te sporten. Verder is individuele hulpverlening opgenomen in het programma. Het streven is erop gericht om voor diegenen die positief meewerken ook na de detentie zoveel mogelijk voor aansluitende opvang te zorgen. De begeleiding van de gedetineerden gebeurt door inrichtingswerkers die een speciale opleiding hebben gevolgd en door reclasseringswerkers van het Centrum voor Alcohol en Drugs.