Kairo (4)

Vrijwel tegelijk met de start van de Wereldbevolkingsconferentie van de VN legde in één van de meest overbevolkte landen van de wereld, Nederland, een nieuw kabinet een regeringsverklaring af. In dit kabinet zijn geen confessionele partijen vertegenwoordigd, wat een uitgelezen kans bood enige kabinetsvoornemens over Nederlandse bevolkingspolitiek te ventileren. Men leest er in de verklaring echter geen letter over.

Er worden weliswaar maatregelen tot vermindering van de kinderbijslag aangekondigd, maar deze komen voort uit bezuinigingsoverwegingen, niet uit een weloverwogen bevolkingspolitiek. Het is echter dringend nodig een klimaatsverandering te bevorderen, die gezinnen met meer dan twee kinderen veroordeelt en zwaarder belast door de kinderbijslag geleidelijk af te schaffen en de kinderen vanaf het derde in een gezin fiscaal te belasten. Elk jaar dat zo'n klimaatsverandering uitblijft, komt er minder recreatieruimte, schone lucht en stilte, en meer asfalt, vervuiling, en waarschijnlijk agressie.

    • J. de Boer