Kairo (2)

Voor mij is het onbegrijpelijk dat je bij alle gepraat en bij alle denken over de wereldbevolkingsgroei nergens iets leest over het eenvoudigste middel om die groei te stoppen: als mannen met twee kinderen (of zoveel als waarover een echtpaar het eens is geworden) zich zouden laten steriliseren, was alle abortusmisère uit de wereld en was de groei voor een heel belangrijk deel gestopt. Ik weet van vrienden dat het een operatiet van niks is en dat het geen enkele invloed heeft op het erotisch plezier.

    • Drs. Geke Linker