Kairo (1)

Een aspect is in de publiciteit rond de bevolkingsconferentie in Kairo onderbelicht gebleven.

We kennen de dramatische gevolgen van marketing van flesvoeding in overgrote delen van de wereld. Als een vrouw borstvoeding geeft, is de kans echter aanzienlijk kleiner dat ze snel opnieuw zwanger zal worden. Bij volledige borstvoeding en bij uitblijven van de menstruatie is de bescherming tegen zwangerschap tijdens de eerste zes maanden meer dan 98 procent. Een paar cijfers: in een onderzoek, gedaan in Chili, bleek dat in de groep vrouwen die geen borstvoeding gaf 72 procent binnen zes maanden na de bevalling weer zwanger was; in de groep die de borst gaf, was niet een vrouw zwanger geworden. Studies in andere landen laten zien dat dergelijke verschillen blijven bestaan als de baby 12 tot 17 maanden oud is. Het percentage nieuwe zwangerschappen in die periode was in Zaïre 4 in borstvoedende groep tegen 59 in de groep die kunstmatige voeding gaf, in Guatemala 6 tegen 33, in India 9 tegen 55. De bevordering van borstvoeding betekent nog steeds een belangrijke 'interventie', die vrouwen in staat stelt hun kindertal te beperken.

    • Adrienne de Reede-Dunselman