Iran en paus 'op goede voet'

KAIRO, 13 SEPT. De Islamitische Republiek van Iran heeft op de Internationale Conferentie voor Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) “goed samengewerkt” met de Heilige Stoel. Dat heeft de leider van de Iraanse delegatie, Mohammed Taskhiri, gisteren in Kairo gezegd. Volgens Taskhiri zijn Iran en het Vaticaan het erover eens dat het leven gerespecteerd dient te worden, dat het gezin de hoeksteen van de maatschappij is en dat het huwelijk een essentiële voorwaarde is voor gezinsvorming.

Volgens Taskhiri, die onderstreepte dat Iran het tijdens de conferentie ook prima kon vinden het gastland Egypte, heeft het ontwerp-slotdocument zoals dat vandaag door de Plenaire Vergadering is aangenomen een aantal sterke en een aantal zwakke punten. De Iraanse delegatieleider zei gelukkig te zijn met de notie van de 'empowerment of women' (versterking van de positie van de vrouw) en juicht ook de nadruk op duurzame ontwikkeling in het ontwerp-slotdocument toe. Minder te spreken was Taskhiri over het feit dat het document geschreven is in een taal “die ver verwijderd is van de godsdienst” en een aantal termen bevat die niet nauwkeurig genoeg gedefinieerd zijn.

De delegatieleider kondigde aan dat Iran een beroep zal doen op de Verenigde Naties om de problematiek van de duurzame ontwikkeling mede vanuit een religieus perspectief te benaderen. Ook wil Teheran - aldus Taskhiri - een conferentie van de Organisatie voor Islamitische Landen bijeen roepen om verder over het slotdocument te praten. De delegatieleider wilde overigens niet aangeven hoe hij zich dat religieuze perspectief op de notie van 'duurzame ontwikkeling' voorstelt. “Daar zouden we het dagen over kunnen hebben”, aldus Taskhiri.

Taskhiri en andere leden van de Iraanse delegatie onderstreepten dat Iran een enthousiast voorstander is van gezinsbeperkingsprogramma's. Anticonceptiemiddelen zijn gratis in Iran, aldus de delegatieleden, en ongeveer vijftig procent van alle Iraanse gezinnen nemen deel aan gezinsbeperkingsprogramma's.

Taskhiri zei te geloven dat er een samenzwering is tegen islamitische landen om deze in hun ontwikkeling tegen te werken, maar is ook van mening dat deze landen zelf niet genoeg doen aan hun ontwikkeling. Hij gaf toe dat er binnen de islamitische theologie een dispuut is over de lengte van het huwelijk. Sommige theologen zeggen dat het huwelijk beperkt kan zijn in de tijd terwijl anderen zeggen dat de huwelijksband eeuwig is. “Wij denken dat beide partijen gelijk hebben”, aldus Taskhiri, die aankondigde dat de Iraanse delegatie op de Plenaire Vergadering zou onderstrepen dat seksuele relaties voor Teheran alleen in het kader van een huwelijk zijn geoorloofd.

    • Bernard Bouwman