Herdenking Roermond

In de stromende regen stonden ruim 12.000 oud-Indiëmilitairen 7 september in het stadspark van Roermond om voor de zevende maal de 6158 man te herdenken die niet terugkeerden van de in opdracht van de regering en parlement uitgevoerde missie in het voormalige Nederlands Indië. Door minister Voorhoeve en mevrouw Spoor werd voor de zuilen, waarop de namen zijn gegraveerd van de omgekomenen, het borstbeeld van generaal S.H. Spoor onthuld. Generaal Huizer hield daarbij een inhoudsvolle toespraak, terwijl de luchtmacht voor een ere-saluut zorgde. Van deze indrukwekkende plechtigheid werd in NRC Handelsblad geen enkele melding gemaakt. In vergelijking met de veelal ruime publiciteit die tal van kleine samenkomsten, betogingen en dergelijke van veel kleinere omvang in de krant toebedeeld krijgen is het ontbreken van een verslag van de herdenking in Roermond een zoveelste voor de oud-Indiëmilitairen teleurstellende ervaring.

    • P.J.G.A. Ego
    • Voorzitter Osl Stichtingen