FNV wil banen voor kansarmen

DEN HAAG, 13 SEPT. De vakcentrale FNV wil dat kansarme werklozen in nieuwe banen de gelegenheid krijgen werkervaring op te doen. Uitkeringsgelden moeten worden gebruikt om dit werk te scheppen. Het moet daarbij gaan om banen die niet of niet meer bestaan.

Dat staat in een plan dat de vakcentrale vanochtend aan minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) heeft overhandigd. De bedoeling van de FNV is dat er instroompools komen, die hun werknemers voor tijdelijke functies uitlenen aan werkgevers. De werkervaring die de voormalige werklozen zo opdoen, moet uiteindelijk leiden tot een vaste baan. Over de tijdelijke functies moeten volgens de FNV afspraken in CAO's worden gemaakt.

Volgens het plan van de FNV mag een werkloze maximaal drie jaar in een instroompool blijven. Hij moet ten minste het minimumloon en ten hoogste de laagste loonschaal van de betreffende CAO verdienen. Na drie jaar moet de werkloze zijn doorgestroomd naar een vaste baan of zich als zelfstandige hebben gevestigd. De instroompool wordt gefinancierd met behulp van de uitkeringsgelden en met bijdragen van consumenten en bedrijven als betaling voor de produkten of diensten die hij levert.

De nieuwe banen zijn volgens de vakcentrale te vinden op het terrein van recycling en hergebruik, persoonlijke dienstverlening, natuurbehoud, recreatie, toezicht op straat, parkeerbeheer, openbaar vervoer, onderhoud aan openbare gebouwen en woningen.

Met haar plan reageert de FNV mede op de wens van het kabinet om meer banen voor langdurig werklozen te scheppen. Minister Melkert zei gisteren in Den Bosch dat hij plannen om met behulp van uitkeringsgelden banen voor werklozen te stichten met een “open houding” tegemoet zal zien. Op een conferentie in Den Bosch onderstreepte de minister zijn wens om de komende vier jaar 40.000 extra arbeidsplaatsen te scheppen voor langdurig werklozen. Instroomplaatsen hebben daarbij Melkerts “bijzondere belangstelling”, omdat zo mensen met een uitkering een “heel concreet perspectief op een vaste baan wordt geboden”.