FNV boos over reis naar St. Petersburg

DEN HAAG, 13 SEPT. De FNV-Dienstenbond vindt het “ongepast” dat de opheffing van de Vereniging van Nationale Zorgverzekeraars (VNZ) wordt gevierd met een reis naar St. Petersburg van veertig directeuren van ziekenfondsen en het voltallige bestuur van de VNZ.

De FNV keurt de reis af omdat juist deze week bekend werd gemaakt dat ruim een kwart van het personeel van de VNZ op straat komt te staan door een fusie van de VNZ met de organisatie van particuliere zorgverzekeraars, het KLOZ. Districtsbestuurder D. van Huizen van de FNV zegt geen bezwaar te hebben tegen jaarlijkse activiteiten van directeuren, maar keurt een reis van tientallen mensen naar St. Petersburg af “juist nu de hele sector onder zware druk staat”.

Door de fusie van VNZ en KLOZ verdwijnen zeker veertig van de 150 banen. Ook ziekenfonds-verzekerden maken zich boos over de reis, die geraamd is op 160.000 gulden. “Van dat geld kun je meer mensen in de ziekenhuizen aan het bed laten werken. Overal wordt gesproken over kostenbeheersing, bezuinigingen en premieverhoging voor cliënten. Dan moet je niet een voorbeeld geven om helemaal in St. Petersburg afscheid van de directeur te gaan nemen”, aldus een fondsverzekerde in een brief aan de vertrekkende voorzitter, S. Weijers.

Volgens Weijers is de trip naar St. Petersburg geen snoepreisje maar een “oriëntatiereis”. Ieder jaar bezoeken de directeurleden van de VNZ een land - zo waren zij in Spanje, Denemarken en Groot Brittannië - om de gezondheidszorg en het verzekeringsstelsel te bekijken. De internationale ziekenfondsalliantie (AIM) had er dit jaar op aangedrongen een Oosteuropees land te bezoeken. “We gaan daar serieuze zaken bespreken met onze Russische collega's en met elkaar”, aldus Weijers. Hij vindt het geen enkel probleem om zo'n reis te maken (“een apotheose van de werkzaamheden van het bestuur”) terwijl er zoveel banen verdwijnen. “Volgend jaar kunnen we niet meer zoiets doen omdat we dan niet meer bestaan”, zo zei de VNZ-voorzitter desgevraagd.