Farag

In het artikel 'Dat is een Palestijn, die willen we niet' (NRC Handelsblad, 6 september) uit de alleen met zijn voornaam aangeduide Palestijn Farag bevat ernstige beschuldigingen, waaronder die als zouden Israelische strijdkrachten zijn echtgenote hebben vermoord. Het verhaal bevat echter tegenstellingen en diverse op misinformatie gebaseerde uitlatingen die ernstige twijfel wekken aan het waarheidsgehalte.

Farag beweert geen paspoort of enig ander persoonsdocument te bezitten omdat hij die als Palestijn niet heeft aangevraagd en ook niet heeft gekregen. Tot het ingaan van het autonomie-akkoord twee maanden geleden echter (en Farag is naar eigen zeggen al meer dan een jaar in Nederland), kregen alle Palestijnen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, net als alle Israeliërs - joods of Arabisch - een officieel identiteitsdocument met een identificatienummer. Palestijnen die deze gebieden verlaten worden voorzien van een officieel Reisdocument, uitgegeven door de Israelische regering.

Farag kon zijn Palestijnse identiteit op een aantal manieren aantonen: a) door zijn Reisdocument te tonen, b) door zijn identiteitsdocument te tonen, c) indien beide verloren waren gegaan: door zijn identiteitsnummer te geven, d) indien hij zijn documenten zou zijn kwijtgeraakt en zijn nummer zou hebben vergeten: door zijn volledige naam te geven, zodat wij gecomputeriseerde registratielijsten hadden kunnen raadplegen. Zelfs als hij door een of andere speling der natuur nooit een identiteitsdocument zou hebben ontvangen, is het zo goed als uitgesloten dat hij in Israel als chauffeur heeft gewerkt, zoals hij beweert, zonder ooit een identificatiedocument te bezitten.

Farag beweert zich als verstekeling op een schip naar Syrië te hebben verborgen. Waar vond hij zo'n schip? Er vertrekken vanuit geen enkele Israelische haven schepen naar Syrië. Als hij uit de Gaza-strook vertrok, zou zijn aankomst in Syrië getuigen van knap zeemanschap, omdat hij de Israelische kustwacht, belast met de beveiliging van de kust tegen terroristische aanslagen, moet hebben ontweken. En op wiens boot heeft hij zich op weg naar Syrië eigenlijk verborgen? Een van Abu Nidal?

Farag beweert zijn vader, die in de gebieden woont, om zijn geboortebewijs te hebben gevraagd. Hij zegt dat dit vele maanden duurde en wegens Israelische pesterijen uitzinnig veel geld kostte. Zo'n document had hij zich echter simpelweg bij de Israelische Ambassade in Den Haag kunnen verschaffen voor de prijs van vier gulden, na een standaardperiode voor het natrekken van gegevens. Dit is echter niet waarom het gaat. Als hij het geboortebewijs heeft, zoals in het artikel wordt beweerd, heeft hij het positieve bewijs van zijn identiteit, dat natuurlijk voor ons en voor de Nederlandse autoriteiten acceptabel is. Is het de Nederlandse politie ooit overlegd? Hebben de journalisten zelf het gezien? Ik moet bekennen: ik twijfel er zeer aan.

Farag heeft een duidelijk motief om een afschrikwekkend verhaal te verzinnen - zijn wens een Nederlands paspoort te krijgen. Als uw verslaggevers voor de publikatie met ons hadden gepraat, hadden ze het verhaal misschien kunnen doorprikken. Het opschrijven van dergelijke onwaarschijnlijke verhalen zonder ze eerst na te trekken is een klap voor legitieme en waargebeurde verhalen van illegalen die te lijden hebben gehad en hulp nodig hebben.

    • Akiva Tor
    • Persattaché Israelische Ambassade