'Dwaze Vaders' protesteren

DEN HAAG, 13 SEPT. De Stichting Dwaze Vaders heeft vandaag een protestactie gevoerd in en om het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Met een spandoek met de tekst “Nederland schendt mensenrechten” namen de actievoerders plaats op het monument voor het Kamergebouw met daarop artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt. Tevens boden zij de Kamerfracties het boek “Omgangsonrecht, de Nederlandse situatie” aan. De Stichting Dwaze Vaders werd opgericht in 1989 en strijdt voor de belangen van ouders die na een scheiding hun kinderen niet meer mogen zien. De Stichting zegt elfhonderd vaders te kennen die gemiddeld 2,5 kind hebben en er gemiddeld vijf jaar geen omgang mee mogen hebben. De stichting pleit voor 'anders scheiden' en een 48-uurs regeling die ook in de praktijk werkt. Tegen de staat wordt een proces voorbereid waarin per vader per kind per jaar zonder omgang 250.000 gulden smartegeld wordt geeist.