Correcties & Aanvullingen

Uitspraak van Raad voor de Journalistiek

Op 16 december 1993 verscheen in NRC Handelsblad een artikel van Fred Backus getiteld 'Een parfum moet je niet ruiken'. Daarin komt het boek Tussen neus & lippen van J. Claassen ter sprake. En wel aldus: “Maar eenmaal in Utrecht, in gesprek met prof. dr. E.P. Köster, stijgt er ineens een kwalijke reuk rond dit zo informatieve boekje op. 'Het is wonderlijk', zegt Köster. 'Het boekje citeert mij vrijwel letterlijk'.”

Volgens J. Claassen heeft Backus hiermee, zonder wederhoor, de beschuldiging overgenomen dat zij zich aan plagiaat heeft bezondigd. In een ingezonden brief aan NRC Handelsblad heeft ze zich daarover beklaagd. Die brief is in deze krant vervolgens ingekort gepubliceerd. J. Claassen heeft daarop een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek tegen zowel Backus als NRC Handelsblad.

De Raad voor de Journalistiek heeft daarover aldus geoordeeld: “Naar het oordeel van de Raad is betrokkene in zorgvuldigheid tekort geschoten door uitsluitend af te gaan op de woorden van Köster en de door hem genoemde publicatie. De raad overweegt daarbij dat klaagster in de literatuuropgave van haar boekje wel verzamelpublicaties noemt waarin Köster voorkomt. Naar het oordeel van de Raad sluit dat iedere bedoeling van plagiaat aan de zijde van klaagster uit, De Raad acht dit onderdeel van de klacht dan ook gegrond. Dat geldt niet voor het tweede onderdeel van de klacht. De Raad meent dat het NRC Handelsblad vrij stond de brief te bekorten op de wijze zoals dat is gebeurd.”

Kinderagenda

In de Weekagenda van 8 september is in de Kinderagenda vermeld dat de tentoonstelling over zoölogische rariteiten in het Natuurmuseum te Rotterdam zou duren tot 11 november. De expositie is evenwel per 11 september afgelopen.