Conflict in top verlamt Belgacom

BRUSSEL, 13 SEPT. Tussen de bestuurders van de Belgische telefoonmaatschappij Belgacom is een openlijk conflict uitgebarsten, dat de hele onderneming dreigt te verlammen. Er wordt rekening gehouden met ingrijpen van het kabinet om een eind te maken aan 'de vuile oorlog' bij Belgacom, waarbij niet wordt geschroomd om verdachtmakingen over malversaties en machtshonger naar buiten toe te lekken.

De tegenstellingen, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak, spitsen zich toe op de Nederlandse directievoorzitter van Belgacom, Bessel Kok, en de voorzitter van de raad van bestuur, de Franstalige Benoît Remiche. Maar achter de controverse zou zich een veel bredere strijd om de macht afspelen bij Belgacom, dat op de nominatie staat om te worden geprivatiseerd. Potentiële belangstellenden om met het bedrijf in zee te gaan, kijken dan ook met mengeling van wantrouwen en spanning toe hoe het conflict zich zal ontwikkelen.

Het oude Belgische staatsbedrijf RTT werd drie jaar geleden omgevormd tot het zogeheten 'autonome' overheidsbedrijf Belgacom, vooruitlopend op de privatisering. Als 'onafhankelijk professioneel' manager werd Bessel Kok weggehaald bij het automatiseringsbedrijf Swift. Kok is voorzitter van het uit zes leden bestaande directie-comité. Tevens fungeert bij Belgacom een raad van bestuur, bestaande uit twaalf 'gewone' bestuurders en aangevuld met de zes directeuren, waarvan Remiche de voorzitter is. Het gaat om 'politiek' benoemde bestuurders. Remiche komt van het kabinet van minister Wathelet (economische zaken en justitie).

Tussen Kok en Remische botert het al langer niet, waarbij de onduidelijke taakafbakening tussen de directie en de raad van bestuur de controverse alleen maar versterkt. De afgelopen weken is het conflict voluit op straat komen te liggen, door het uitlekken van passages uit onderzoeksrapporten die wijzen op onregelmatigheden bij de uitbouw van een mobilofoonnet onder verantwoordelijkheid van Kok. Bevriende consultatants zouden te veel uitbetaald hebben gekregen en Kok zelf heeft bevestigd dat hij op uitnodiging van een adviesbureau een privé-reis naar New York heeft gemaakt, waarvan de kosten later bij Belgacom werden gedeclareerd.

Aangenomen wordt dat de verdachtmakingen aan het adres van Kok in de openbaarheid zijn gebracht door kringen rond Remiche. Remiche wordt verweten dat hij er op uit is alle macht naar zich toe te trekken en dat hij zich te veel bemoeit met de dagelijkse leiding van Belgacom in plaats van zich te beperken tot zijn controlerende taak. Eerder deze maand zegden de directie-leden van Belgacom het vertrouwen in hem op - alleen directie-voorzitter Kok zelf ondertekende de bewuste brief niet.