Capa City (Ravast) moet afwaarderen

Het onroerend-goedfonds Capa City Realty, beter bekend onder de oude naam Ravast, heeft in de eerste helft van dit jaar een direct beleggingsresultaat behaald van 152.000 gulden positief tegen 1,44 miljoen gulden negatief over geheel 1993. Het indirecte beleggingsresultaat over de eerste zes maanden van dit jaar kwam uit op 120.000 gulden negatief na een afwaardering op het vastgoedbezit van bijna 7,5 miljoen gulden.

Het fonds is daarover niet ontevreden, gezien de overlevingsstrijd die het heeft moeten voeren. Tot 14 juli verkeerde Ravast in surséance van betaling. Een groep vastgoedbeleggers onder leiding van Catella Holland, een deelneming van het Zweedse woonwarenhuisconcern Ikea, heeft geld beschikbaar gesteld om Ravast te redden onder meer op voorwaarde dat de dubieuze vorderingen en claims uit Ravast zouden worden verwijderd. De komende jaren willen de investeerders Capa City laten uitgroeien tot een omvang van 300 à 600 miljoen gulden. De voor augustus geplande aandelenwemissie is twee maanden uitgesteld omdat het emissieprospectus niet op tijd gereed kwam.