Budget Stedelijk onder verscherpt toezicht

AMSTERDAM, 13 SEPT. Directeur R. Fuchs van het Stedelijk Museum in Amsterdam moet voortaan alle aankopen waarmee hij zijn budget overschrijdt, vooraf voorleggen aan het college van B en W. Wethouder E. Bakker (cultuur) heeft die maatregel deze zomer in een brief bevestigd.

Bakker heeft het Stedelijk Museum verboden dit jaar het aankoopbudget van 1995 alvast aan te spreken om een sculptuur van de Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman aan te schaffen. Het aankoopbudget van 1994 is op. Naast deze maatregelen voor het aankoopbeleid, is in hetzelfde museum door Fuchs een verscherpte budgetbewaking ingesteld.

“Alles wat met mij en geld te maken heeft, roept een zekere gevoeligheid op”, aldus Fuchs. Tot dusver stond gewoonterecht het de directeur van het Stedelijk Museum toe aankopen te doen op het krediet van toekomstige budgetten. Zowel Fuchs als zijn voorgangers hebben dat in het verleden gedaan, bevestigde een woordvoerder van de wethouder. Met de acht ton voor het uit 1985 daterende neon-sculptuur 'Seven figures' van Nauman zou Fuchs het budget van '95, circa twee miljoen gulden, zo sterk aanspreken dat Bakker er niet mee akkoord ging.

Fuchs zegt zich niet aan banden gelegd te voelen door de brief waarin Bakker deze afspraak heeft bevestigd. “Het is geen controle van de gemeente”, zegt hij, “het is meer in de gaten houden”. Hij schrijft de maatregel toe aan de 'financiële properheid' van wethouder F. de Grave (financiën).

Vlak voor zijn afscheid vorig jaar als directeur van het Haags Gemeentemuseum, werd bekend dat Fuchs verantwoordelijk was voor budgetoverschrijdingen van in totaal negen miljoen gulden tussen 1987-1992.