Becht trekt zich terug voor instituut architectuur

ROTTERDAM, 13 SEPT. Frits Becht heeft zich teruggetrokken als toekomstig directeur van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam. Hij heeft dit gedaan omdat hij zich grote zorgen maakt over het toekomstige budget van het NAi, aldus de huidige directeur, Adri Duivesteijn, die Tweede-Kamerlid is geworden voor de PvdA. Becht (64) zou hem per 15 oktober opvolgen. Onder het personeel van het NAi was grote onrust ontstaan over deze benoeming.

In een verklaring zegt Becht, die zelf niet voor commentaar bereikbaar was, dat de plannen die hij voor het NAi heeft, slechts met een toereikend budget kunnen worden verwezenlijkt. Het aantreden van het nieuwe kabinet en de presentatie van de voorgenomen bezuinigingen in de cultuursector zijn de oorzaak van zijn zorgen. Becht, vooral bekend als kunstverzamelaar en organisator van culturele manifestaties als het Van Gogh-jaar, was op 11 juli door het bestuur voor vier jaar benoemd wegens onder meer zijn capaciteiten om extra geld voor het NAi te verwerven.

Directeur Duivesteijn heeft staatssecretaris Nuis van cultuur gevraagd of er aanleiding is te veronderstellen dat er substantieel in het budget van het NAi wordt ingegrepen. Nuis heeft dit ontkend, aldus Duivesteijn, maar Becht heeft dat antwoord niet afgewacht en zich teruggetrokken. De huidige directeur wilde niet speculeren over de vraag of Becht nog andere motieven had.

Het NAi heeft nu een budget van negen miljoen gulden per jaar met een overheidssubsidie van 5,75 miljoen. Enkele weken geleden ontstond er opschudding toen duidelijk werd dat de cultuursector in 1998 78 miljoen moet hebben bezuinigd. Nuis haastte zich uit te leggen dat daar voor 1995 15 miljoen gulden extra tegenover staat en voor de jaren daarna een nog in te vullen bedrag.