Zalm: Nederland kan voldoen aan eis monetaire unie

LINDAU, 12 SEPT. Minister Zalm (financiën) denkt dat Nederland aan het einde van de kabinetsperiode kan voldoen aan de eisen die de Europese Unie (EU) stelt voor de toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU), het Europa van de gemeenschappelijke munt. De uitspraak betekent dat het kabinet-Kok bij de opleving van de Nederlandse economie het begrotingstekort extra zal moeten verminderen.

Samen met thesaurier-generaal H. Brouwer verwacht Zalm “een goede uitgangspositie te hebben voor de discussie” over de financiële huishouding van ons land aan de vooravond van de EMU, die op zijn vroegst in 1997 en uiterlijk in 1999 in werking zal treden.

Dit heeft Zalm dit weekeinde gezegd na de 'informele Ecofin', de ontmoeting van de Europese ministers van financiën en centrale-bankpresidenten in de Duitse plaats Lindau. In het regeerakkoord van het kabinet-Kok staat dat het beleid is gebaseerd op geleidelijke daling van het financieringstekort tot 2,9 procent in 1998. Budgettaire meevallers als gevolg van een hogere economische groei moeten daarnaast “met voorrang” worden aangewend voor verdere vermindering van het tekort.

In Lindau kregen tien van de twaalf lidstaten van de EU van de Europese Commissie te horen dat hun overheidsfinanciën, gemeten naar de hoogte van het begrotingstekort en de staatsschuld, onvoldoende op orde waren. De tien

@@@

landen ontvangen aanbevelingen van de Commissie over het op orde brengen van de financiën. Luxemburg en Ierland bleven buiten schot.

De ministers van financiën spraken zich uit over de noodzaak om de financiële huishouding van de lidstaten verder te saneren. Zalm zal in oktober een zogenoemd 'convergentieprogramma' aan de Europese Commissie voorleggen waarin staat hoe Nederland aan de zogenoemde EMU-norm denkt te kunnen voldoen. De norm om toe te treden tot de EMU is een begrotingstekort van maximaal 3 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp) en een staatsschuldquote van maximaal 60 procent van het bbp. De Nederlandse staatsschuld is met 82,2 procent te hoog om in enkele jaren tot het vereiste niveau terug te brengen. Het zichtbaar en geloofwaardig ombuigen van de staatsschuldquote naar beneden kan sinds dit weekeinde voldoende zijn om toch aan de norm te voldoen. De ministers accepteerden dit weekeinde, ondanks aanvankelijke Duitse weerstand, informeel de goedkeuring van de Europese Commissie voor Ierland. Dat heeft evenals Nederland een te hoge staatsschuld, maar wist die in de afgelopen jaren aanzienlijk terug te brengen.

    • Maarten Schinkel