'Singapore wil relatie niet in gevaar brengen'

DEN HAAG, 12 SEPT. De vier buitenlandspecialisten uit de Tweede Kamer die vrijdag een onderhoud hadden met de ambassadeur van Singapore M. Seet-Cheng hebben de indruk gekregen dat de regering van Singapore alles in het werk wil stellen om de relaties met Nederland niet in gevaar te brengen door de ten uitvoerlegging van de doodstraf voor de Nederlander Van Damme. Hij is veroordeeld voor drugssmokkel.

In het gesprek heeft de ambassadeur geluisterd naar het pleidooi van drie parlementariërs dat Van Damme op humanitaire gronden gespaard moet blijven. Zij deed geen enkele toezegging maar vroeg tot twee keer toe of de relaties tussen Nederland en Singapore nadelig zouden worden beïnvloed door de ten uitvoerlegging van het vonnis. De Kamerleden gaven toe dat dat het geval zou zijn.

De afspraak tussen de ambassdeur die haar residentie heeft in Brussel en de parlementariërs werd op korte termijn gemaakt. Onduidelijk is of Nederland de gegevens die bekend zijn geworden over de rol die Van Damme heeft gespeeld als informant van de Centrale Recherche Informatiedienst in Nigeria heeft, ter beschikking heeft gesteld aan de Singaporese autoriteiten. De vier Kamerleden hopen dat zo lang de gesprekken met de regering duren het vonnis niet voltrokken zal worden. Bij zestigjarigen is dat in Signapore het geval. Van Damme wordt volgend voorjaar zestig.