Pronk mag zichzelf complimenteren

Bij het debatje over de bescheiden Nederlandse bijdrage aan een multinationale strijdmacht voor Haïti donderdag was minister Pronk niet aanwezig in de Tweede Kamer, maar ging hij wel over de tong. Het was de eerste keer dat de ministers Voorhoeve (defensie) en Van Mierlo (buitenlandse zaken) samen in de Kamer optraden. Met de minister van ontwikkelingssamenwerking gaan zij de Nederlandse buitenlandse politiek herzien. Beducht voor de ideeën van Pronk om naar aanleiding van de ramp in Rwanda 'het Nederlandse belang mede te definiëren aan de hand van de belangen van onze partners in de Derde wereld' zette het CDA meteen de hakken in het zand.

Haïti vooruit dan maar, dat nog is goed voor de Atlantische saamhorigheid, zo liet buitenlandwoordvoerder De Hoop Scheffer weten, maar het nieuwe kabinet moest niet denken dat Nederland vredestroepen kan inzetten 'zo wijd de wereld strekt'. Bij die inzet zou en moest naar specifiek Nederlandse belangen worden gekeken bij voorkeur in het CVSE-gebied (West- en Oost-Europa). Ook de PvdA had het over de afwezige. Buitenlandwoordvoerder Van Traa: “Wij heten de nieuwe ministers welkom. Al met al verwachten wij veel van deze twee nieuwe ministers. Deze verwachtingen zijn bijna net zo groot als de verwachtingen die wij hebben van de minister van ontwikkelingssamenwerking. Die zijn ook groot maar dat zegt hij zelf al vaak.” (WN)

    • Willebrord Nieuwenhuis
    • Kees van der Malen
    • Derk-Jan Eppink