Paus in Kroatië: godsdienst is geen alibi voor geweld

SARAJEVO, 12 SEPT. Paus Johannes Paulus II heeft zijn bezoek aan Kroatië gisteren afgesloten met een waarschuwing aan de strijdende partijen in ex-Joegoslavië om de godsdienst niet te misbruiken als alibi voor geweld.

In zijn afscheidsrede op het vliegveld van Zagreb riep de paus Kroatië op de rechten van de [Servische] minderheid te respecteren en gevoelens van wraak, die een verzoening met de Serviërs in de weg staan, opzij te zetten. “Durf te vergeven en verwelkom anderen. Vergeven betekent het hart bevrijden van het gevoel van wraak, dat niet verenigbaar is met de beschaving van de liefde”, aldus de paus. “Duidelijk moet worden gesteld dat de oorlog die op de Balkan is uitgebroken en die in Bosnië-Herzegovina nog steeds levens eist, geen rechtvaardiging kent en door de inspanning van allen zo snel mogelijk moet worden beëindigd.”

Tijdens een openluchtmis in Zagreb, die werd bijgewoond door tussen 500.000 en 800.000 Kroatische katholieken, riep de paus gisteren alle strijdende partijen op hun ultra-nationalisme opzij te zetten. “Het is niet wettig de godsdienst het fenomeen van nationalistische intolerantie die in deze regio woedt, aan te wrijven. Dat geldt niet alleen voor de Christenen die diverse geloofsovertuigingen aanhangen, maar ook voor de leiders van andere godsdiensten, vooral voor de moslims, die zichtbaar zijn gevestigd op de Balkan. Heeft de geschiedenis niet duizenden onverwoestbare banden tussen uw volkeren gesmeed? Door samenwerking en solidariteit kunnen veel problemen op de Balkan worden opgelost”, aldus de paus.

De paus, die zaterdagavond in Zagreb aankwam voor het eerste bezoek van een paus aan het katholieke Kroatië in de geschiedenis en die gisteravond naar Rome terugkeerde, zag en kwetsbaar en vermoeid uit. Hij liep met een stok, het resultaat van een beenbreuk in april. Desondanks toonde de paus zich vastbesloten zijn boodschap van vrede en verzoening uit te dragen. Hij omschreef zichzelf als “een pelgrim van de verzoening” en uitte zijn spijt over het feit dat hij zijn bezoek aan “de martelaarsstad” Sarajevo vorige week moest afzeggen. Hij hield zaterdag in een toespraak in het Servokroatisch de katholieken van Kroatië voor dat “het streven naar vrede de heilige plicht is van elke gelovige”. “De cultuur van de vrede moet worden gestimuleerd. Dat is geen afwijzing van een gezond patriottisme”, aldus de paus.

De Kroatische president Tudjman, die heeft getracht het pauselijk bezoek voor te stellen als een legitimering van zijn bewind, werd gisteren indirect door de paus terechtgewezen. “De man die de eerste prioriteit aan de staat geeft, wordt een object en een instrument van die staat bij het streven naar anti-menselijke doeleinden”, aldus de paus. (Reuter, AP)