Mulder Boskoop in rood; geen prognose

Mulder Boskoop (silobouw en fabrikant van onder meer betoninstallaties en truckmixers) heeft in het eerste halfjaar van 1994 een omzet behaald van 10,8 miljoen gulden tegen 9,2 miljoen in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Na belastingen resteert een verlies van 134.000 gulden. In de eerste helft van 1993 werd 102.600 gulden winst gemaakt. Over geheel 1993 bedroeg het verlies (na belastingen) 696.800 gulden. De vestiging in Boskoop waar betonmixers en betoninstallaties worden geproduceerd, liet een verliesgevende exploitatie zien. Hoewel ten opzichte van de tweede helft van 1993 verbetering is opgetreden, zijn verdere maatregelen noodzakelijk om weer tot een positief resultaat te komen. De directie acht het niet mogelijk een juiste prognose te geven voor geheel 1994.