'Met andere presentatie meer publiek in theaters'

DEN HAAG, 12 SEPT. Theaters en schouwburgen kunnen veel meer publiek trekken door korte thematische series te programmeren, één- of tweedaagse festivals te houden, en maandelijks een aantal voorstellingen tegen een aantrekkelijke prijs aan te bieden. Vooral voor het eigentijdse theater kan het bezoekersaantal explosief groeien.

Martin Berendse, directeur van Theater Netwerk Nederland schat de toename bij de schouwburgen en theaters binnen vijf jaar op 20 tot 30 procent. De groei zal vooral komen door een frequenter bezoek van de mensen die nu één à twee keer per jaar naar de schouwburg of het theater gaan.

Eén en ander blijkt uit het onderzoek De vergeten theaterbezoeker of het publiek is ook maar een mens, dat de Stichting Theater Netwerk Nederland maandag in Den Haag presenteerde. Aan het onderzoek dat twee jaar duurde, deden dertig schouwburgen en theaters mee. Gegevens werden onder meer geput uit acht publieksgesprekken na afloop van een voorstelling en dataonderzoek bij theaters en schouwburgen.

Eén van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is, dat theaters en schouwburgen de incidentele bezoekers “vergeten”. Voor het vaste publiek bestaan effectieve promotiecampagnes: er worden abonnementen aangeboden en er verschijnt maandelijks een publikatie van de voorstellingen. Dat soort promoties spreekt het losse publiek echter niet aan. Een abonnement voelt hij als te beklemmend: de informatie is vaak te specialistisch.

De onderwaardering van deze “vergeten” bezoekers noemt Theater Netwerk Nederland het grote misverstand van de theaters en schouwburgen. Want het zwevende publiek is gemiddeld de grootste klantengroep. Berendse erkent dat hij deze stelling niet met harde cijfers kan onderbouwen. “We zijn tot de conclusie gekomen dat een groter aantal mensen incidenteel komt en niet tot het vaste publiek behoort”, zegt hij. “Britse gegevens onderbouwen die conclusie. Honderd procent zekerheid hebben we er niet over.” Eigen onderzoek hiernaar is wegens de kosten niet gedaan. Experimenten in een aantal theaters hebben het afgelopen seizoen bewezen dat de losse klant een vaste kan worden door korte thematische series (met aparte informatie) te programmeren. Ook blijken de proeven met een speciale klantenkaart een succes. Zo'n kortingskaart geeft meer vrijheid dan een abonnement omdat de bezoeker de voorstellingsdagen niet van te voren hoeft te plannen.