Kamerfracties: milieurapport over gaswinning

DEN HAAG, 12 SEPT. PvdA, D66, GroenLinks en de kleine christelijke partijen in de Eerste Kamer sluiten zich aan bij kritiek van de milieubeweging op het kabinetsbesluit over gasboringen in de Waddenzee. Zij vinden dat dit besluit moet worden onderworpen aan een milieu-effectrapportage (MER).

De Eerste Kamer debatteert morgen met de ministers De Boer (milieubeheer) en Wijers (economische zaken) over het besluit van het vorige kabinet om onder voorwaarden gasboringen in de Waddenzee toe te staan. Omdat in de Eerste Kamer CDA en VVD de meerderheid vormen, hoeft de stellingname van de andere partijen geen belemmering voor de kabinetsplannen te vormen. Interessant is dat het kabinetsbesluit wordt verdedigd door een PvdA-minister (De Boer) en een bewindsman van D66 (Wijers).

Het kabinetsbesluit over boringen in de Waddenzee leidde vorig jaar tot enige commotie. De tegenstrijdige uitlatingen van de toenmalige ministers Alders (milieubeheer), Andriessen (economische zaken) en Kok (financiën) wezen op onenigheid in het kabinet over verlenging van het in 1984 met NAM, Elf-Petroland en Mobil afgesloten herenakkoord, waarin gedurende tien jaar werd afgezien van boringen in de Waddenzee.

Nadat Alders had laten doorschemeren dat verlenging van het herenakkoord wegens de kwetsbare natuur wenselijk was, lieten de oliemaatschappijen weten dat de staat in dat geval miljardenclaims tegemoet kon zien. Andriessen en Kok riepen Alders openlijk tot de orde. Een motie uit 1991, die het kabinet opriep te streven naar verlenging van het herenakkoord, werd tijdens een overleg in de Tweede Kamer, vorig jaar zomer, niet meer door CDA en VVD ondertekend.

In december kwam het kabinet met de oliemaatschappijen overeen dat zij onder voorwaarden mogen boren in de Waddenzee. Exploitatie vindt plaats vanaf de wal, voor exploratie mogen tijdelijk boortorens in de Waddenzee worden geplaatst. CDA, PvdA en VVD gingen hiermee akkoord. Een motie van het Kamerlid Tommel, die vond dat “de regering de maatschappelijke noodzaak van gaswinning in de Waddenzee tot op dit moment onvoldoende heeft aangetoond”, haalde het niet. Tommel is nu namens D66 staatssecretaris van VROM.

Het debat van morgen zal zich concentreren op de noodzaak van een milieu-effectrapportage. Senator Spier (D66) noemt het “hoogst onaangenaam dat minister Wijers nu wegens het principe van de continuïteit van bestuur” een besluit moet verdedigen waar zijn partij op tegen is. “Maar ik verschiet niet van kleur.” Van Kuilenburg-Lodder (PvdA) vindt het “de plicht van de Eerste Kamer” ervoor te zorgen dat de besluitvorming “zorgvuldig gebeurt”. Namens de VVD zegt Ginjaar nog niet te weten of ook zijn fractie een milieu-effectrapportage zal eisen. “Eerst wil ik horen wat daar dan in moet staan.”