Hulpbisschop van Haarlem vertrekt

HAARLEM, 12 SEPT. De hulpbisschop van Haarlem, mgr. dr. J.F. Lescrauwaet, heeft de paus gevraagd hem ontslag te verlenen. Ook de rector van de priesteropleiding van het bisdom Haarlem het Willibrordhuis, J. Berkhout, neemt ontslag.

De Haarlemse hulpbisschop heeft de paus enkele maanden geleden gevraagd hem van zijn taken te ontheffen wegens wat in een verklaring van het bisdom wordt genoemd “problemen met de gezondheid en een afnemende vitaliteit”. Wel wil Lescrauwaet doorgaan met lesgeven en geestelijke begeleiding. De hulpbisschop is docent aan de priesteropleidingen Bovendonk in Hoeven, Rolduc in Heerlen en het Sint Janscentrum in Den Bosch. Verder treedt hij vaak op als retraiteleider.

Het ontslag van de 72-jarige Lescrauwaet staat volgens bisschop mgr. H.J.A. Bomers niet in verband met de crisis in het bisdom Haarlem. Bomers heeft op aanbeveling van een kerkelijke commissie onder leiding van mevrouw M. van den Muijsenbergh-Geurts tijdelijk zijn bevoegdheden neergelegd op het gebied van de priesteropleidingen en oecumene en liturgie. Wel behield hij de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. De commissie trof “een ernstig verdeeld bisdom” aan. Bomers had zich onbemind gemaakt door conservatieve benoemingen en door zijn steun aan een tweede priesteropleiding van de behoudende rooms-katholieke beweging het Neo-Katechumenaat in Nieuwe Niedorp. Vorig jaar besloot de staf van het Willibrordhuis inclusief rector Berkhout ontslag aan te vragen. Na het rapport van de commissie trok Berkhout zijn ontslag weer in. Sinds maart dit jaar is hem echter volgens het bisdom gebleken dat “een zodanig gebrek aan vertrouwen was ontstaan tussen de rector enerzijds en een deel van de studenten anderzijds”, dat hij alsnog heeft besloten te vertrekken. Berkhout was vandaag onbereikbaar voor commentaar.

In een reactie op de ontslagaanvraag van Lescrauwaet heeft bisschop Ernst van Breda namens de bisschoppenconferentie verklaard dat het voor de bisschoppen al langer duidelijk was dat Lescrauwaet ontslag wilde nemen. “Mocht paus Johannes Paulus II het verzoek van mgr. Lescrauwaet honoreren dan zullen de bischoppen hun collega bijzonder missen. Zij hopen dan ook dat mgr. Lescrauwaet zo mogelijk de Bisschoppenconferentie diensten kan blijven bewijzen.”

Lescrauwaet heeft namens de bisschoppen zitting in de Raad van Kerken. Ook is hij bisschoppelijk referent voor Bijbel, vluchtelingenpastoraat en zieken- en bejaardenpastoraat. Tevens is hij lid van de bisschoppelijke doctrinaire commissie.