Hoofddoek verboden op de Franse scholen

PARIJS, 12 SEPT. De hoofddoek, devoot symbool voor islamitische meisjes, is verboden op Franse scholen. Vijf jaar na de eerste rel over het onderwerp heeft minister Bayrou van onderwijs de knoop doorgehakt. Zo nodig verandert hij de wet om het niet-religieus karakter van de openbare school te verdedigen.

De beslissing is als een verrassing gekomen. Er was geen acute aanleiding voor. De Franse scholen zijn net weer begonnen, in een sfeer van optimisme en samenwerking. Na een periode van verdeeldheid over het regeringsplan de privéscholen meer te gaan subsidiëren, volgde dit voorjaar een breed nationaal debat. Het resultaat daarvan is een uitgebreid pakket maatregelen.

Uit die raadpleging van ouders en leerkrachten is een toenemende zorg gebleken over de islamisering van veel openbare scholen. De afgelopen jaren hebben onderwijsautoriteiten geprobeerd paal en perk te stellen aan het actie-karakter van de hoofddoeken. In Nantua werd een islamitische voorganger het land uitgezet wegens opruiing. De controverse is gebleven. De richtlijnen gaven doorlopend aanleiding tot moeilijkheden.

De minister heeft de hoofddoek nu eenvoudig verboden zonder dat een nieuwe crisis-situatie hem tot actie dwong. Niemand twijfelt er aan dat binnenkort zich ergens een nieuwe krachtmeting zal aandienen. De minister heeft alvast zijn inzet bekend gemaakt en bij wijze van spreken uitgenodigd tot een proefproces bij de Raad van State. Die heeft eerder uitgesproken dat hoofddoeken niet per se ontoelaatbaar waren, mits het dragen geen demonstratief karakter had. Die definitie is in de praktijk onbruikbaar gebleken.