Groothandelsgebouwen verwacht gelijke jaarwinst

De winst van Groothandelsgebouwen nv te Rotterdam is in de eerste helft van dit jaar gestegen van 318.882 gulden tot 384.745 gulden. De omzet groeide van 5,53 miljoen tot 5,56 miljoen gulden. De directie verwacht dat de bedrijfslasten in het tweede halfjaar bij vrijwel gelijkblijvende omzet zullen stijgen, waardoor de winst over geheel 1994 ongeveer gelijk zal zijn aan die behaald in 1993.