Felle discussie op Bevolkingsconferentie over gezinshereniging

KAIRO, 12 SEPT. In het zogeheten Main Committee, het strijdtoneel van de Internationale Conferentie voor Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) in de Egyptische hoofdstad Kairo, is zaterdag een felle strijd ontbrand over het recht van internationale migranten op gezinshereniging.

Eerder deze week werd al duidelijk dat een aantal Westerse landen (waaronder die van de Europese Unie) met paragraaf 10.12 van het ontwerp-slotdocument die legale migranten het recht op familiehereniging toekent, niet akkoord kon gaan. Nadat een werkgroep onder leiding van Algerije een nieuwe tekst had opgesteld (die stelt dat “regeringen van landen die migranten ontvangen moeten erkennen dat familiehereniging van vitaal belang is en er alles aan moeten doen om dat in hun nationale wetgeving tot uitdrukking te brengen”) werd paragraaf 10.12 zaterdag opnieuw aan de orde gesteld. Al snel werd echter duidelijk dat het nieuwe compromis voor veel landen uit de Derde Wereld onacceptabel was. Zo wees de Dominicaanse Republiek (ondersteund door andere landen in Latijns-Amerika en Afrika) erop dat 1994 het jaar van het gezin is. Tunesië en China tekenden groot bezwaar aan tegen de nieuwe tekst, maar zeiden haar toch te willen accepteren. De Derde-Wereldlanden werden in hun verzet gesteund door de Heilige Stoel. Canada, het enige Westerse land dat tijdens het debat aan het woord kwam, noemde de nieuwe tekst “een belangrijke stap voorwaarts op de goede weg”. Vandaag zal het debat over paragraaf 10.12 worden voortgezet.

Vandaag wordt er ook weer gesproken over de term 'gezinnen en andere verbanden' die in hoofdstuk vijf van het ontwerp-slotdocument wordt gebruikt. In de aanloop tot de ICPD leidde de term 'andere verbanden' tot grote opschudding in met name islamitische landen, omdat daar vooral door moslim-fundamentalistische groepen werd gedacht dat ook homoseksuele relaties onder deze term vielen. Zaterdag werd er in het Main Committee al besloten om de term 'andere verbanden' uit paragraaf 5.5 te halen die gaat over het tegengaan van discriminatie tegen gezinsverbanden.

Vandaag zou er ook verder worden gesproken over hoofdstuk zeven van het document dat gaat over de zogeheten 'reproduktieve rechten'. In dit hoofdstuk worden controversiële termen gebruikt als 'fertility regulation' en 'family planning'. Een werkgroep zou inmiddels nieuwe formuleringen voor al deze termen hebben opgesteld die vandaag aan het Main Committee zullen worden voorgelegd. Een aantal landen, waaronder het Vaticaan, wil eerst duidelijkheid hebben over de definitie van deze termen voordat zij akkoord willen gaan met paragraaf 8.25, die gaat over abortus.

    • Bernard Bouwman