Dreigement maakt eind aan beschieting Bihac

SARAJEVO, 12 SEPT. Een dreigement met luchtaanvallen door vliegtuigen van de NAVO heeft zaterdag de Kroatische en Bosnische Serviërs ertoe gebracht hun zware artilleriebeschietingen in de moslim-enclave Bihac te staken.

De bevelhebber van de VN-vredesmacht UNPROFOR in Bosnië, generaal Sir Michael Rose, dreigde de Serviërs met luchtaanvallen als ze niet zouden ophouden met de beschietingen. Op dat moment waren aan het noordelijke front in Bihac, waar de moslim-verdedigers tegenover de Kroatische Serviërs stonden, 371 granaten afgevuurd; op het zuidelijke front hadden Bosnische Serviërs meer dan tweehonderd granaten afgeschoten op de stad Bihac.

Het dreigement van Rose leidde tot een duidelijke vermindering van het gebruik van zware artillerie op de twee fronten in Bihac, al bleven berichten binnenkomen over gevechten op de grond binnenkomen. Bihac is een van de zes zogenoemde 'veilige zones' in Bosnië; die veiligheid wordt in principe gegarandeerd door de VN en de NAVO. De Verenigde Naties bestuderen de mogelijkheid van Bihac een zogenoemde 'totale uitsluitingszone' te maken, waarbinnen de strijdende partijen geen zware wapens mogen hebben. Sarajevo en Gorazde zijn al zulke zones.

De Russische onderminister van buitenlandse zaken, Vitali Tsjoerkin, heeft gisteren gezegd dat het al volgende week tot een gedeeltelijke opheffing van de sancties tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro) kan komen. De ministers van buitenlandse zaken van de EU-landen drongen dit weekeinde aan op een versoepeling van de sancties, als Belgrado instemt met de legering van internationale waarnemers langs de Servisch-Bosnische grens. De internationale contactgroep voor Bosnië had dit al eerder aanbevolen. Een dergelijk besluit moet worden genomen door de Veiligheidsraad. Volgens Tsjoerkin zal die twee resoluties aannemen, één waarin de sancties tegen Joegoslavië worden versoepeld, en één waarin die tegen de Bosnische Serviërs worden verscherpt. (Reuter, AFP, AP)