Cindu boekt winst in eerste halfjaar

Het chemisch concern Cindu International uit Uithoorn heeft in de eerste helft van dit jaar een winst behaald van 0,7 miljoen gulden. In het eerste semester van vorig jaar leed het concern een verlies van 3,6 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat steeg met 3 miljoen tot 3,7 miljoen gulden. Die verbetering is vooral te danken aan de eind vorig jaar in gang gezette kostenbesparingen. De onder druk staande verkoopprijzen beïnvloeden het bedrijfsresultaat echter nog steeds negatief, terwijl het volume van de verkopen onvoldoende is aangetrokken. Ook het herstel van Nevcin Polymers, dat eind 1993 de hitte-polymerisatie-produktie kon hervatten, verloopt trager dan verwacht. In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de omzet 204,8 miljoen gulden tegen 195,2 miljoen in de eerste helft van 1993. Het concern voorziet voor het gehele jaar 1994 een verbetering van het netto resultaat. In 1993 werd 2,4 miljoen gulden winst behaald.